Rakendamine 2015-2016

Käesolevast aastast võtsime Euroopa Sotsiaalfondi Toetuse Andmise Tingimised (TAT) „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu rakendama EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi kokku 17 asutust.
 

1. Koduhooldus OÜ
2. MTÜ Toetuskeskus MEIELA
3. MTÜ Noore Vanema Perekeskus
4. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
5. SA Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse
6. MTÜ Convictus Eesti
7. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus
8. AS Valga Haigla hoolekande osakond
9. Tartu Laste Turvakodu
10. MTÜ Vahtramägi
11. Haapsalu Sotsiaalmaja
12. Kallemäe Kool
13. AS Värska Sanatoorium
14. RIDIRADIRALLA OÜ
15. Sillamäe Narkorehablitatsioonikeskus