EQUASS Assurance konsultandid

EQUASS Assurance süsteemi rakendamiseks on koolituse saanud konsultandid, kes aitavad asutustel kvaliteedisüsteemi paremini mõista ja rakendada:

  • viivad läbi enesenalüüsi protsessi
  • viivad läbi testauditeid 
  • aitavad vajadusel ette valmistada taotlusdokumenti 
  • selgitavad EQUASS põhimõtteid ning kriteeriume. 

Eesti EQUASS Assurance konsultandid on:

1.  Marge Sass

2.  Keiu Talve

3.  Karin Närep

4.  Merle Tomberg

5.  Liina Pääbo

6.  Margarita Razorjonova

7.  Mati Käär

8.  Matti Lilleväli