EQUASS auditi ettevalmistus kogemuskohtumine

17.veeb ja 20.mai 2015

17.veebruaril ja 20.mail toimus rakendajate kogemuskohtumine, mille peamiseks teemaks on lõppauditiks ettevalmistus.

Antud kogemuskohtumine oli suunatud neile asutustele, kes soovisid lõppaudit läbi viia 2015.a I pooles. Kelle lõppaudit jääb 2015.a II poolde, korraldasime samalaadse kogemuskohtumise 20.mail.

Kogemuskohtumise päevakava:

11:00-11:30 Sotisaalteenuste kvaliteedi keskuse eesmärgid ja tegevused 2015+
11:30- 13:00 auditi ettevalmistus- protsess, nõuanded, juhised, näited
13:00- 13:30 Lõunapaus
13:30- 15:00 Kogemuste vahetamine
 

Kogemuskohtumise läbiviijateks Keiu Talve,Triin Vana ja Maarika AroTagasi