Teenuste mõju ja tulemuslikkus II koolitusgrupp

29.veeb-01.märts 2016

29.02-01.03.2016 toimus Tallink Spa & Conference hotellis teenuste mõju ja tulemuslikkuse II grupi koolitus.

Projekti eesmärgid: tõsta sotsiaalteenuste osutajate pädevust isikukeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise osas läbi teenuste mõju ja tulemuslikkuse hindamise metoodika kasutuselevõtmise.

Koolituspäevade sisu:
- tutvustame kogu mõju ja tulemuslikkuse metoodika rakendamise„projekti“, selle tegevusi, oodatavaid tulemusi
- kaardistame ära teie senise isikukeskse lähenemise ja individuaalse planeerimise alustalad ning tegevused
- metoodika autor ja koolitaja Geir Moen tutvustab teile ühte konkreetset metoodikat isikukeskse lähenemise rakendamiseks- eQual metoodika
- teeme praktilisi katsetusi antud metoodika rakendamiseks
- kuulame teiste kogemusi antud metoodika rakendamise edulugudest, raskustest, väljakutsetest
- paneme paika konkreetse plaani edasisteks tegevusteks antud metoodika raames

Kogu projekti ajakava ja tegevused SIIN.

Projekti viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi ESF TAT programmi „tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“, alapunkti 2.3.3 “eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames, ajavahemikul aprill 2015 – detsember 2016.Tagasi