30.augustil EQUASS sissejuhatav seminar

30.aug 2012

Hotell Euroopas toimub 30.augustil 2012 kl 9:30-16:30 EQUASS sissejuhatav koolitus neile teenuse osutajatelem, kes on välja valitud EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama vastalanud projektis.

Seminar on korraldatud Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ projekti „Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine“ raames.

Infoseminaril antakse ülevaade sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemist EQUASS Assurance: ülevaade projektist ja selle tegevustest, EQUASS kvaliteedi hindamise protsessist, EQUASS lähenemise põhialustest, kvaliteedi põhimõtetest, kriteeriumitest ja indikaatoritest, süsteemi rakendamisest ja auditi protsessist. Infoseminaril toimuvad arutelud ja töötuba.
 

Päevakavaga saate tutvuda siin.  Projektist täpsemalt siin.

Lisainfo:

Elena Kirt

projektijuht

e-mail: elena dot kirt at equass dot ee

tel: 6877223

 

 

 Tagasi