Arendusseminarid Tartus ja Tallinnas

3.juuni ja 9.juuni 2015

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus korraldab veel sel kevadel kaks arendusseminari- üks Tallinnas ja teineTartus.
Seminarid on jätkuks eelmisel aastal toimunud regionaalsetele seminaridele sotsiaalteenuste kvaliteedist.

Tallinna seminar toimub 03.juuni kl 11.00-16.00, Tallinn Seaport Hotellis, Uus-Sadama 23, Tallinn.
Tartu seminar toimub 09.juuni kl 11.00 – 16.00, Teaduse ja Kultuuri SA Domus Dorpatensises, Raekoja plats 1/Ülikooli 7, Tartu.

Arendusseminari eesmärk: Sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtete, kvaliteedi edendamise võimaluste ning arenguplaanide tutvustamine, heade kogemuste ja praktikate jagamine sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisest. Sotsiaalteenuste kvaliteedialase teadlikkuse ja kvaliteedikultuuri edendamine Eestis.


Oodatud on kohaliku omavalitsuse tasandil sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisega seotud erinevad huvipooled – teenuste korraldajad ja teenuste pakkujad, nõustajad ja järelevalve teostajad.

Teemad ja ajakava: (seminar toimub ettekannete, arutelude ja rühatööde vormis)
11.00 – 12.00 Seminari eesmärkide, Astangu KRK ning Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse tegevuste tutvustamine.
Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise ja tagamise erinevatest võimalustest, eri osapoolte roll ja koostöö.
12.00 – 13.00 Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu tutvustamine teenuste kvaliteedi ja miinimumnõuetega seoses. Võimalustest KOV teenuste ja kvaliteedi arendamisel.
13.00 – 13.30 Kerge lõuna.
13.30 – 14.45 Euroopa vabatahtliku sotsiaalteenuste kvaliteediraamistiku kvaliteedipõhimõtete ning kriteeriumite tutvustus. Kvaliteedijuhiste väljatöötamisest, juhiste sobivusest KOV teenustele.
15.00 – 16.00 Heade praktikate jagamine KOV teenuste kvaliteedi edendamisel.

Seminari korraldab Astangu KRK, koostöös Sotsiaalministeeriumiga, ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“, alapunkti 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“ raames.


Seminari läbiviijad: Triin Vana (Astangu KRK Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus, ekspert-koolitaja) ja Tõnis Vaik (Sotsiaalministeeriumi Hoolekande osakond, nõunik).

Seminar on osalejatele tasuta.

Seminari materjalid:

Sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistik
Ettekanne, Triin Vana
Ettekanne, Tõnis VaikTagasi