Audiitorite koolitus

23-24.mail 2011

EQUASS Assurance on sotsiaalteenuste kvaliteedi juhtimise süsteem, mis on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt erinevate huvigruppide kaasabil.
2010-2011.a. piloteerime seda süsteemi Eestis Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritud projekti raames 7-s rehabilitatsiooniteenuseid osutavas asutuses. Et asutused saaksid sügisel taotleda EQUASS Assurance sertifikaati, koolitame välja audiitorid, kes asutustes lõppauditeid läbi viiksid ning oleksid ka pärast projekti lõppu valmis EQUASS kohaliku esindaja juures EQUASS arengusse audiitoritööga panustama.

Audiitori profiili kirjelduse leiad vasakpoolsest menüüst. Samuti on seal 23-24.mail toimuva koolituse kava inglise keeles ning EQUASS projekti tutvustustust loe siit.

Audiitorite konkurss on lõppenud.

Audit viiakse läbi eesti keeles, kuid auditi raport tuleb esitada Awarding Commettee’le inglise keeles.

Väljavalitud audiitoritele on projekti raames koolitus tasuta ning auditi läbiviimine tasustatud töö. (Tavapärane koolituse hind on 300 EUR 3-päevase koolituse eest (millele lisanduvad reisikulud, kui koolitus toimub mujal Euroopas)).
EQUASS Assurance audiitori litsents kehtib 3.aastat pärast koolituse läbimist.

Aja planeerimise mõttes lisan, et sellel aastal ootame audiitorilt panust järgmises mahus:

  • 2 päeva koolituseks 23-24.mail (koolitus on osa audiitorite väljavaliku protsessist)
  • ~3 päeva 1 asutuse auditi läbiviimiseks sügisel 2011 ( ettevalmistus, min 2 päeva asutuse külastuseks, auditi raporti kirjutamine)
  • pärast auditi läbiviimist auditi protsessist tagasiside Astangu KRK-le (max 0,5 päeva)

2012.aastal tõenäoliselt auditeerimisi ei toimu, kuna uued asutused alles alustavad metoodika rakendamist, kuid alates 2013.aastast peaks EQUASS Assurance metoodika rakendamine olema aktiivsem, kuna asutused, kes saavad sertifikaadi 2011.aastal peavad seda 2.a pärast uuendama ning lisanduvad uued asutused, seega prognoosime audiitoritele laiemat tööpõldu.

Kuna projektis on 7 pilootasutust ning hetkel me ei oska prognoosida täpset audiitorite arvu, siis võib tekkida olukord, kus 1 audiitor viib läbi mitut auditit, aga seda juba kokkuleppeliselt. Ühte asutust auditeerivad projekti raames 2 audiitorit- 1 vastutav ja teine kogemuse saamise mõttes nö abiks.

EQUASS Assurancist ning selle levikust Euroopas saab rohkem lugeda: http://www.equass.be

 Tagasi