Jõustamise koolitus

14-15.märts 2016

Sel aastal korraldame 2 jõustamisele suunatud koolitust.

Esimene 2-päevane koolitus toimus 14-15.märtsil Tallinnas, teine toimub sügisel.

Koolituse eesmärk: koolitada osalejaid kasutama metoodilist jõustamise töövahendit täiskasvaud klientidega töös, et koolitatavad oleksid võimelised ise oma kliente antud metoodikat kasutades jõustama.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad tööealiste klientidega ja kel on pädevus viia läbi grupi- või individuaaltreeninguid ja/ või kognitiiv- käitumisteraapiat. Metoodika on sihitatud töölesaamise toetamiseks, kuid sobib ka jõustatuse „mõõtmiseks“ tööga mitteseotud valdkondades.
Vrijbaan metoodika sobib klientidele al 13-16-eluaastast, kui klient suudab ennast reflekteerida.

Koolituse teemad:
• Mis on jõustamine ja selle osised
• Jõustamise metoodika/instrumendi tutvustus (Vrijbaan)
• Kuidas kasutada metoodikat/ instrumenti
• Kuidas „tõlkida“ jõustamise metoodika/ instrumendi tulemused igapäevatöösse
Vrijbaan instrument on eestikeelne ja selle kasutamisõiguse saavad kõik koolitusel osalejad.
 

Koolitajaks: Ingrid Scheurink, REA College, Holland
 Tagasi