Kvaliteediteemalised arendusseminarid mais 2014

21.mai ja 30.mai 2014

Olete oodatud osalema sotsiaalteenuste kvaliteedi teemalistel arendusseminaridel

Aeg: 21.mai 2014 Tartus ja 30.mail 2014 Tallinnas (Pärnumaa seminar toimub sügisel)

Toimumiskoht: Tartu, Aleksandri 14 (Keskkonnaameti Tartu kontori saal); Tallinna seminari asukoht täpsustub

Osalejad: Seminarile on oodatud kvaliteedi edendamisega seotud erinevad huvipooled – teenuste korraldajad, nõustajad ja järelevalve teostajad, teenuste osutajad, teenuste kasutajate esindusorganisatsioonid.

Tartu seminari: Tartumaa, Valgamaa, Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa sotsiaalteenuste kvaliteedist huvitatud valdkonna juhid ja spetsialistid

Tallinna seminaril: Harjumaa, Järvamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

Läbiviijad: Keiu Talve ja Triin Vana, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, EQUASS kohalik esindus

Seminari eesmärk: Edendada koos kvaliteedialast teadlikkust ning kvaliteedikultuuri, tugevdada eri huvipoolte rolli ja koostööd kvaliteedi edendamisel:

  • Tutvustada sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtteid ning kvaliteedi juhtimise põhimõtted
  • Arutleda erinevate huvipoolte rolli ja vastutust teenuste kvaliteedi tagamisel
  • Leida kvaliteedi edendamise võimalusi igapäevases töös.

Seminari kava: (Kl 11- 15:30)

11.00 – 11.30 Sissejuhatus, senised arengud sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel Eestis; Kvaliteedikultuurist ja selle arendamise võimalustest.

11:30- 13:00 Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsi tutvustus (“Sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüs ja ettepanekud tervikliku kvaliteedisüsteemi tagamise juurutamiseks”, teostatud Astangu KRK poolt sept 2012 - dets 2013);

Sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtted (Euroopa vabatahtlik sotsiaalteenuste kvaliteedi raamistik), terviklik kvaliteedijuhtimise mudel ning osapoolte roll kvaliteediringis.

13.00 – 13.30 Kohvipaus

13.30 – 14.15 Arutelu eri huvipoolte esindajatega gruppides

Teema: erinevate huvipoolte roll ja võimalused kvaliteedipõhimõtete integreerimiseks oma töös ning sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamiseks Eestis.

14.15 – 15.30 Tulemuste arutelu ja seminari kokkuvõte.

 

Seminar on osalejatele tasuta.

Seminarile registreerumine toimub läbi registreerimisvormi:

Tartu seminarile kuni 14.mai 2014

Tallinna seminar kuni 23.mai 2014

Küsimuste korral pöörduge palun triin dot vana at equass dot ee või telefonil 56639793

 

Tartu seminar toimub koostöös Tartu Maavalitsusega, Sotsiaalministeeriumi ESF programmi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" alategevuse 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise raames.

 

 Tagasi