Uute asutuste sissejuhatav koolitus

26.märts ja 9.aprill 2015

26.märtsil ja 9.aprillil 2015 toimus Astangu KRK (Astangu 27, Tallinn) uutele rakendjatele sissejuhatav koolitus. Koolitajateks olid Keiu Talve, Triin Vana (Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskus, EQUASS kohalik esindus)

Lühikirjeldus: Eesmärk on anda ülevaade EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemist, selle rakendamisest asutustes ning selgitada süsteemi rakendamise protsessi antud taotlusvooru raames.
Eesmärgid:
1. Selgitada Kvaliteedi põhimõtteid
2. Selgitada EQUASS Assurance süsteemi (2012.a versioon)
3. Selgitada 4 EQUASS Assurance süsteemi faasi ja protseduure: eneseanalüüs, planeerimine, vaheauditid, välisaudit
4. Selgitada EQUASSi rakendamise strateegiaid

Programm:
10:00 – 13:00 Kvaliteedi tagamise vajalikkus, EQUASSi kvaliteedisüsteemi tutvustus , EQUASS Assurance põhimõtted
13:00 – 14:00 LÕUNA
14:00 – 17:00 EQUASS kriteeriumite mõistmine (grupitöö, arutelu ja selgitused); EQUASS Assurance rakendamise plaan ; eneseanalüüs, planeerimine, rakendamine, siseauditid, test- audit, välisaudit, taotlusvorm, asutuse külastus, tagasiside tegevusele (raporteerimine); EQUASS Assurance protseduurid


 Tagasi