25 uut asutust alustavad EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendamist

28.03.2012

2012-2013 perioodiks valis hankekomisjon välja asutused, kes hakkavad EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama.

Asutused on väga erinevate profiilide ning suurustega, kuid nad kõik osutavad kas rehabilitatsiooni- ja/või erihoolekandeteenuseid. Osa asutusi rakendab süsteemi kogu asutuses, mõned rakendavad süsteemi eelnimetatud teenuste raames.

1AS Hoolekandeteenused, Rakvere Lille Kodu
2AS Hoolekandeteenused, Tartu Kaunase Kodu ja Tartu Mõisavahe Kodu
3AS Keila Taastusravikeskus
4AS Taastusravikeskus Sõprus
5Erivajadustega Inimeste Toetusühing Tugiliisu
6Kursessaare Väikelastekodu
7L.M. Füsioteraapia OÜ
8MTÜ Iseseisev Elu
9MTÜ Loovteraapiad
10MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskus
11MTÜ Meie Lapsed
12MTÜ Randvere Tööõppekeskus
13MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus
14MTÜ Viljandimaa Singel
15MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus
16MTÜ Ühiselt
17OÜ Babysport
18Päevakeskus Käo
19SA Elva Haigla TM
20SA Koeru Hooldekeskus
21SA Maarja Küla
22SA Pärnu Haigla
23SA Viljandi Haigla
24Tartu Hiie Kool
25Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

 

Tegevused perioodil 2012-2013, mis on seotud kvaliteedisüsteemi rakendamisega:

  • asutuste koolitamine (22.märtsil 2012)
  • eneseanalüüsi läbiviimine
  • kogemuskohtumised osalejate vahel
  • testauditite läbiviimine
  • jooksev konsultatsioon ning vajadusel lisa- koolitused ja/või -seminarid
  • lõppauditite läbiviimine
  • sertifitseerimine, lõpukonverents


Tagasi