UUS! Kutse 24.augustil toimuvale kvaliteedialasele suveseminarile

27.05.2016

Kutsume kõiki kvaliteedihuvilisi ning sotsiaalsektori fanaatikuid

SUVESEMINARILE

24.augustil 2016 Koplimadise tallu (Keila vald, Maeru küla Harjumaa).
Alustame päeva kl 11 ja lõpetame 17:30.
Enne algust pakume värskendavat snäkki, vahepalaks lõunat ning ka pealelõunast turgutust.

Kavas on 2 peamist teemat paralleelsessioonidena, seega igaüks saab osaleda vaid ühel paralleelsessioonil.
Päeva alustame lühikese ühise SOKK edasiste ürituste tutvustusega ning räägime natuke ka uuest EQUASS versioonist, mida saab rakendama hakata 2017.aastast ning ka Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisest.

I teema

Kovisiooni mudeli rakendamine meeskonnas
• Kuidas viia läbi tulemuslikku klienditöö arutelu, kasutada parimal viisil meeskonna tarkust ja kogemust, luua üksteist toetavat ja väärtustavat meeskonna kultuuri.
• Kuidas leida kliendi ja tema keskkonna tugevusi ja võimalusi
• Kuidas rakendada klienditöös tugevustele suunatud lähenemist ning edukogemusest õppimist.
Osalejad saavad seminarilt kaasa struktureeritud kovisiooni– ning edukogemuse uurimise mudelid, mida oma meeskonnas kasutada ning isikliku kogemuse mudeli kasutamisest rühmaliikme-, peegeldaja- või kovisiooni grupi juhendajana.

Triin Vana
Superviisor, coach, koolitaja
EQUASS kvaliteedisüsteemi konsultant

II teema

Laiahaardelisuse põhimõtte rakendumine ja eesmärgistamine klienditöös (isikliku individuaalse plaani ja tööalase rehabilitatsiooni tegevusplaanide näitel)

• Räägime laiahaardelisusest ning peamistest aspektidest eesmärgistamisel
• Iga osaleja saab endale teha individuaalse plaani
• Seame eesmärke teistele, et harjutada mõõdetavate eesmärkide sõnastamist
• Arutame läbi erinevaid tööalase rehabilitatsiooni tegevuskavasid, et leida parimaid lahendusi eesmärkide seadmiseks ning ka tegevusteks, et arvestatud oleks nii elukvaliteedialaseid eesmärke kui ka tööalase rehabilitatsiooni eesmärke

Seminar on üles ehitatud nii, et teoreetiline osa on põimitud praktilistesse näidetesse. Palju on üheskoos arutlemist ning kogemuste jagamist. Esitlustehnikat ei kasutata.

Keiu Talve
SOKK juht
EQUASS ekspert, konsultant, audiitor
Koolitaja


Palun registreerige oma osalus enne 17.augustit läbi registreerimislingi, valides ühe sessiooni, milles soovite osaleda!
Registreerin ennast seminarile SIIN.

NB! Seminar on osalejatele tasuta.

Küsimuste korral pöördu ikka maarika dot aro at astangu dot ee  
Kel tarvis transpordiabi Tallinnast Koplimadisele ja tagasi, siis andke ka teada- proovime korraldada.

NB! Koplimadise koduleht ja juhised kohale jõudmiseks: http://koplimadise.ee/kontakt/ 

Kohtumiseni suveseminaril!
 Tagasi