Täna allkirjastati Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamise koostöökokkulepe

17.02.2012

 

Täna, 17. veebruaril, sõlmiti EQUASS huvigruppide komitee esimesel koosolekul kuuepoolne koostöökokkulepe, kus väljendatakse soovi ja head tahet teha koostööd Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel.

 Eesti Puuetega Inimeste Kojas toimuval koosolekul kohtusid Eesti Kvaliteediühingu, Sotsiaalministeeriumi, Puuetega Inimeste Koja, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Vaimse Tervise Keskuse, Töötukassa ning EQUASS kohaliku esindaja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse esindajad, et väljendada oma soovi ja head tahet teha koostööd Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamisel. Kvaliteedi edendamisest räägitakse koostöökokkuleppes ennekõike kvaliteedisüsteemi EQUASS Assurance rakendamise võtmes.

 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhitud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud projekti raames eestindati ning rakendati aastatel 2010-2011 sotsiaalteenuste kvaliteedi hindamiseks loodud süsteemi EQUASS Assurance. Projekti tulemusena said 2011. aasta sügisel kuus Eesti teenuseosutajat EQUASS Assurance sertifikaadi.

 EQUASS Assurance tõendab, et:

· asutus on pühendunud oma klientide õiguste kaitsmisele ja toetamisele;

· asutuse tegevuse aluseks on teenuse saajate ja nende pereliikmete väärikust kaitsev ning personali arendamist väärtustav eetikakoodeks;

· asutus teeb koostööd erinevate huvigruppidega, sh teenuse saajaid esindavate organisatsioonidega.

 Sertifitseeritud asutus kaasab teenuse saajat aktiivselt teenuse osutamisse, kohandab teenust inimese vajadustest lähtuvalt ning on orienteeritud tulemuse saavutamisele, arengule ja innovatsioonile. EQUASS süsteemi erinevus teistest kvaliteedisüsteemidest on sotsiaalsektoris möödapääsmatute nn pehmete väärtuste (nt kliendi õigused, eetika, osalus) kandmine ja väärtustamine.

 Uuel projektiperioodil 2012-2013 saavad süsteemi rakendada 20 rehabilitatsiooniteenuse ja 5 erihoolekandeteenuse osutajat üle Eesti. Riigi kaugem eesmärk on, et iga teenuse osutaja omaks kvaliteedimärki teenuse rahastuse saamiseks. 2015. aastast peab iga rehabilitatsiooniteenuse osutaja omama kvaliteedimärki, et saada riiklikku rahastust teenuse osutamiseks.

 Kvaliteedisüsteemi rakendati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud raamprogrammi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2013” alapunkt 3.4.5 „Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine” raames. Sama kvaliteedimärgi said 2011. aastal 362 asutust 8 Euroopa riigis.
 

 Tagasi