UUS! EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtted: juhendmaterjal

22.09.2015

Oleme valmis saanud EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi põhimõtete juhendmaterjali ( http://www.equass.ee/public/EQUASSi_lisamaterjal.pdf )

Käesolev juhend on täiendav lisamaterjal dokumendile „EQUASS kriteeriumid“, mis tutvustab EQUASS metoodikale põhinedes kvaliteedi tagamise kriteeriume, põhinedes Sotsiaalteenuste Kvaliteediraamistikul ja Sotsiaalse Kaitse Komitee Euroopa vabatahtlikul sotsiaalteenuste kvaliteediraamistikul.

Juhendi eesmärk on abistada sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel mõista paremini EQUASS kvaliteedisüsteemi põhimõtteid ja kriteeriume. Juhendis on järjestikku esitatud EQUASSi kümme kvaliteedi põhimõtet koos selgitustega, mis hõlmavad nii teoreetilist käsitlust kui praktilisi näiteid. Täiendavalt on juhendisse lisatud vastused sagedamini EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendajate poolt esitatud küsimustele EQUASSi põhimõtetest ja kriteeriumitest aru saamiseks. Esitatud on ka praktikas toimivate lahenduste näited, kuid oluline on silmas pidada, et konkreetse asutuse jaoks sobivate ja toimivate lahenduste leidmine jääb iga organisatsiooni enda ülesandeks.

Loodame, et käesolev juhend on Teile abiks EQUASSi kvaliteediteekonnal, et mõista kvaliteedi põhimõtteid ning osata seostada neid oma organisatsiooni igapäevase töö ja praktikaga, et näha kvaliteedisüsteemi loomise vajalikkust ning sellest saadavat tulu nii organisatsioonile kui teenuse kasutajatele parema teenuse näol.Tagasi