EQUASS audiitorite konkurss

15.10.2012

EQUASS on sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteem, mis on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi poolt. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on Euroopa Sotsiaalfondi toetusel antud süsteemi Eestis piloteerinud ning 2012.a algusest tegutseme EQUASS kohaliku esindajana Eestis.

Hetkel rakendab süsteemi 38 rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse osutajat üle Eesti. Et süsteemi edukalt rakendada

 

otsime ja koolitame EQUASS kvaliteedisüsteemi jaoks

 audiitoreid

 

 Ootame kandideerima inimesi, kes:

 1)       oleksid huvitatud sotsiaalsektori kvaliteedi arendamises osalemisest

2)       vastaksid EQUASS audiitori profiilile

3)       panustaksid tulevikus oma aega EQUASS auditite läbiviimiseks

 

Audiitorite koolitus toimub Tallinnas 10-12.detsembril 2012. Koolituse kava siin.

 Lisainfo

  • EQUASS auditeid viiakse läbi eesti keeles, kuid auditi raport tuleb esitada EQUASS Awarding Commettee’le inglise keeles.
  • Väljavalitud audiitoritele on projekti raames koolitus tasuta ning auditite läbiviimine tasustatud töö (tavapärane koolituse hind on 1500 EUR 3-päevase koolituse eest, kuid ESF projekti raames katame kulud). Audiitoriks saamiseks tuleb läbida ka 1 audit vari-audiitorina.
  • EQUASS Assurance audiitori litsentsi ja nomineerimise kohta info lisas
  • Töömaht on planeeritud järgnevalt: 2013 aasta kevadel toimuvad süsteemi rakendavate asutuste (hetkel 38 uut, lisaks 7 teistkordset auditit) testauditid ja sügisel lõppauditid.  
  • EQUASS Assurance’ist ning selle levikust Eestis ja Euroopas saab rohkem lugeda: www.equass.ee ja www.equass.be

  

Ootame kandidaatidelt inglisekeelset CV-d koos motivatsioonikirjaga 9.novembriks 2012

 

Kõik asjakohased küsimused on oodatud ning palun ka teadet edastada võimalikele kandidaatidele!

 

Kontaktisik: Keiu Talve, EQUASS Eesti juht

e-mail: keiu dot talve at equass dot ee

 Lisainfo telefonidel: 6877223 või 56829104

 

 Tagasi