EQUASS Eesti uus periood 2012-2013

20.01.2012

 

Aasta algusega algas ka ESF "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013" uus periood. Kvaliteedi juhtimise süsteemi rakendamine on üks programmi alapunkt.

Järgneva 2 aasta jooksul võtame projekti vahenditest EQUASS Assurance metoodikat rakendama kokku 25 asutust: 20 rehabilitatsiooniteenuse osutajat ja 5 erihoolekandeteenuse osutajat.

Rakendajate väljavalimiseks korraldame hanke (tõenäoliselt märtsi alguses), millest anname kindlasti nii kodulehe kui ka erinevate meililistide kaudu osapooltele teada. Kui metoodika rakendajaid soovijate hulk on suur, siis proovime leida võimalused ka projekti rahastusest välja jäänud asutustele kvaliteedisüsteemi rakendamiseks. Erinevateks võimalusteks sel juhul võivad olla siis nt omavahendite panustamine või nt mõnda avatud taotlusvooru EQUASS Assurance metoodika rakendamiseks projekti kirjutamine nagu seda tegi Keila Sotsiaalkeskus juba 2011.aastal.

Peagi saab kodulehele üles ka 2012.aastast uuenenud EQUASS Assurance metoodika, mis on hetkel veel tõlkes ja toimetamisel.

Kena kvaliteediaastat kõigile kvaliteedihuvilistele!

 Tagasi