Hange asutuste leidmiseks- küsimused ja vastused

27.02.2012

27.veebruarist kuni 12.märtsini 2012 ootame rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse osutajate taotlusi EQUASS süsteemi rakendamiseks perioodil 2012-2013.

Teguvus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi rahastusel raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010-2013" alapunkti 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamine raames.

Taotluskutse

 

 Tagasi