EQUASS kohalikust esindusest on saanud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus

12.02.2015

Käesolevast aastast on Astangu KRK-s tegutsevast EQUASS Kohalikust Esindusest saanud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus (lühendina SOKK).

Keskuse peamiseks eesmärgiks on sotsiaalsektoris huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse ning kompetentside arendamine tulemuslike ja vajaduspõhiste teenuste tagamiseks.

Teeme seda läbi järgnevate tegevuste:

  • Info- ja arendusseminaride, koolituste läbiviimine erinevate huvipoolte kvaliteedialase teadlikkuse tõstmiseks
  • EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi levitamine ja rakendamise toetamine läbi EQUASS kohaliku esinduse rolli
  •  Uuringute, analüüside läbiviimine, et toetada kvaliteedialaseid arenguid
  • Juhendmaterjalide ning metoodikate väljatöötamine, et luua ühtsem arusaam sotsiaalteenuste kvaliteedist
  • Koostöö tegemine erinevate huvipooltega, et ühiseid eesmärke seada ning saavutada
  • Kvaliteedialase rahvusvahelise kompetentsi Eestisse toomine ja siin levitamine.

Tegevusi viime ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2015-2020“ 2.3.3 “Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise" raames. 

Meeskonnas on endiselt 3 inimest:
Keiu Talve keskuse juhina
Maarika Aro arendusspetsialistina ning
Triin Vana ekspert- koolitajana

Meiliaadressid on muutunud: eesnimi.perenimi@astangu.ee (enne oli @equass.ee)

Koostööettepanekute asjus või küsimuste korral palun pöörduge julgesti meie poole!

 


 Tagasi