Jõustamise koolitus 14-15.märtsil Tallinnas

02.02.2016


Sel aastal korraldame 2 jõustamisele suunatud koolitust.

Esimene 2-päevane koolitus toimub 14-15.märtsil Tallinnas ja II sügisel (täpne aeg ei ole veel paigas).
I koolitust viiakse läbi inglise keeles ilma tõlketa.
Sügisel 2016 toimub teise grupi koolitus, millele planeerime ka tõlke eesti keelde.
Palun tutvuge juuresoleva infoga ja kui olete koolitusel osalemisest huvitatud, siis palun registreerige end 29.veebruariks SIIN.
Kuna osaleda saab vaid 12 inimest, siis on väga oluline, et annate meile teada, kui siiski osaleda ei saa!

I koolituse aeg: 14-15.märts 2016, Tallinn (täpne asukoht selgub hiljem).

Koolituse eesmärk: koolitada osalejaid kasutama metoodilist jõustamise töövahendit täiskasvaud klientidega töös, et koolitatavad oleksid võimelised ise oma kliente antud metoodikat kasutades jõustama.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad tööealiste klientidega ja kel on pädevus viia läbi grupi- või individuaaltreeninguid ja/ või kognitiiv- käitumisteraapiat. Metoodika on sihitatud töölesaamise toetamiseks, kuid sobib ka jõustatuse „mõõtmiseks“ tööga mitteseotud valdkondades.
Vrijbaan metoodika sobib klientidele al 13-16-eluaastast, kui klient suudab ennast reflekteerida.
Koolitusgrupis on maksimaalselt 12 osalejat.

Koolituse teemad:
• Mis on jõustamine ja selle osised
• Jõustamise metoodika/instrumendi tutvustus (Vrijbaan)
• Kuidas kasutada metoodikat/ instrumenti
• Kuidas „tõlkida“ jõustamise metoodika/ instrumendi tulemused igapäevatöösse
Vrijbaan instrument on eestikeelne ja selle kasutamisõiguse saavad kõik koolitusel osalejad.
 

Koolitaja: Ingrid Scheurink, REA College, Holland

Lisainfo: Keiu Talvelt ( keiu dot talve at astangu dot ee)

 

Tutvustus:

The VrijBaan Method
The VrijBaan Empowerment Method is a structured approach to better enable someone to take the lead and become active in finding a sustainable job. The method takes into account the impact a work disability plays in someone’s life.
The basis of the Method are the six dimensions of Empowerment. The extent to which someone is in control of their own process , commonly referred to as ‘empowerment’, is determined by:
• Competence: Confidence in own capabilities
• Self- determination: The ability to make independent choices
• Impact: The feeling that choices do actually influence the own process
• Meaning: The experience that work and choices make sense
• Positive Identity: A positive feeling towards oneself
• Group Orientation: The awareness of mutual dependency

The method includes the following elements:
The VrijBaan Questionnaire.
This self-reporting list tests a person's personal level of empowerment.
It particularly focuses on the extent to which someone is able to assume control.
The VrijBaan Empowerment Training. During this program participants develop competences that are necessary to take control in their lives and in their rehabilitation.

 Tagasi