Jõustamise koolitus II, 24-25.oktoobril Astangu KRK-s

12.09.2016

24-25.oktoober 2016 toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses Jõustamise koolitus (NB! I päev kl 9-17:30 ja II päev kl 9-15:30).

Koolitaja: Ingrid Scheurink, REA College, Holland

Koolituse eesmärk: koolitada osalejaid kasutama metoodilist jõustamise töövahendit täiskasvaud klientidega töös, et koolitatavad oleksid võimelised ise oma kliente antud metoodikat kasutades jõustama.

Sihtgrupp: spetsialistid, kes töötavad tööealiste klientidega ja kel on pädevus viia läbi grupi- või individuaaltreeninguid ja/ või kognitiiv- käitumisteraapiat. Metoodika on sihitatud töölesaamise toetamiseks, kuid sobib ka jõustatuse „mõõtmiseks“ tööga mitteseotud valdkondades.  Vrijbaan metoodika sobib klientidele alates 13-16-eluaastast, kui klient suudab ennast reflekteerida.

Koolituse teemad:
• Mis on jõustamine ja selle osised
• Jõustamise metoodika/instrumendi tutvustus (Vrijbaan)
• Kuidas kasutada metoodikat/ instrumenti
• Kuidas „tõlkida“ jõustamise metoodika/ instrumendi tulemused igapäevatöösse

Vrijbaan instrument on eestikeelne ja selle kasutamisõiguse saavad kõik koolitusel osalejad. Palun võtke võimalusel kaasa sülearvuti, et saaks Vrijbaan töövahendit arvutis kasutada!

NB! Koolitus on inglise keeles. Vajadusel tellime tõlke eesti keelde.
Koolitusel saab osaleda 12 inimest, seega on väga oluline, et kõik, kes registreeruvad, ka koolitusele tulevad, sest iga koht on arvel!

Koolituse õppekava asub SIIN!

Tutvustus:
The VrijBaan Method
The VrijBaan Empowerment Method is a structured approach to better enable someone to take the lead and become active in finding a sustainable job. The method takes into account the impact a work disability plays in someone’s life.
The basis of the Method are the six dimensions of Empowerment. The extent to which someone is in control of their own process , commonly referred to as ‘empowerment’, is determined by:
• Competence: Confidence in own capabilities
• Self- determination: The ability to make independent choices
• Impact: The feeling that choices do actually influence the own process
• Meaning: The experience that work and choices make sense
• Positive Identity: A positive feeling towards oneself
• Group Orientation: The awareness of mutual dependency
The method includes the following elements:
The VrijBaan Questionnaire.
This self-reporting list tests a person's personal level of empowerment.
It particularly focuses on the extent to which someone is able to assume control.
The VrijBaan Empowerment Training. During this program participants develop competences that are necessary to take control in their lives and in their rehabilitation. 

 Lisainfo: Keiu Talve ( keiu.talve(ät)astangu.ee)Tagasi