Keiu Talve artikkel Sotsiaaltöö ajakirja heaolu arengukava erinumbris

11.07.2016

Juuli alguses ilmunud Sotsiaaltöö ajakirja heaolu arengukava erinumbris ilmus Keiu Talve ​kirjutatud artikkel "Kvaliteetne sotsiaalteenus on isikukeskne".

"Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse üheks tegevuseks 2016 . aastal on välja töötada sotsiaalteenuste üldine kvaliteedijuhis ja spetsiifilised kvaliteedijuhised, mis aitaksid tõsta teenuste kvaliteeti. Koostatav juhis peaks vastama Euroopa Liidus sotsiaalteenustele esitatavatele nõuetele ning olema arusaadav igale sotsiaalteenuse pakkujale. "

Artiklit saad lugeda siit: http://www.tai.ee/images/Artiklid/ST2_eri_2016_Talve.pdf  Tagasi