Koolitusprogramm " Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine" alustab

12.10.2016

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutseva Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse eestvedamisel alustame järelevalveametnike esimese 5-päevase koolitusprogrammiga „ Nõustava järelevalve kompetentside tõstmine“ juba oktoobris 2016.
Koolitusprogramm on kokku pandud suvel läbi viidud koolitusvajaduste analüüsi käigus. Analüüsi raport koos esialgse õppekavaga on kättesaadav SIIT.

Kinnitatud õppekava asub SIIN!

Täiendkoolitus on üles ehitatud nii, et koolituspäevadel õpitut saaks kohe ka praktikas kasutada ning oma kogemusi sellest ka teistele jagada.
Kuna ühes koolitusgrupis saavad olema nii Sotsiaalkindlustusameti kui ka maavalitsuste ametnikud, siis on kogemused kindlasti mitmekülgsed ja üksteiselt õppimise võimalus suur.

Oktoobrisse jääb kokku 2 koolituspäeva- 14.oktoobril alustame „Järelevalvemenetlus praktikas“, mida viib läbi Indrek Koolmeister. Koolituspäev toimub Tallinnas.
Teine oktoobris toimuv koolituspäev saab toimuma kuu lõpus ja sel päeval keskendume kvaliteedipõhimõtetele ning sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele.
Ka novembris on toimumas 2 koolituspäeva- 1 kuu alguses (enesejuhtimisele ning efektiivsele kommunikatsioonile suunatud teemad), teine lõpus (motiveeriv intervjueerimine). Ja viimane, praktiline kogemuste vahetamine, toimub detsembris.
Proovime mõned koolituspäevadest korraldada Tartus.
Nii täpsed koolituspäevade kuupäevad, kui ka asukohad selguvad hiljem.

I koolitusgrupis saab osaleda kokku 15 inimest, sh 3 järelevalve läbiviimisega seotud ametnikku Sotsiaalkindlustusametist ning 12 maavalitsustest, kusjuurest igast maavalitsusest 1 osaleja.
Täpsustatud täiendkoolituse õppekava valmib oktoobri alguses ja edastame selle aegsasti kõigile registreerunutele.

2017.a kevadel kordame sama koolitusprogrammi ja siis saavad koolitust juba 20 inimest.
 Tagasi