Kvaliteedikonverents "Ise tehtud, hästi tehtud"

22.11.2013

(Klikkides ettekande pealkirjal saate näha ka ettekande esitlust) 

KONVERENTSI PILDID SIIN

 

Sotsiaalteenuste kvaliteedikonverents

„Ise tehtud, hästi tehtud“

toimub

11.detsembril 2013 kl 10-15

Tallinnas, Hotell Euroopas (Paadi tn 5)

 

Konverents on suunatud kõigile sotsiaalsektori kvaliteedihuvilistele sh kvaliteedisüsteemi rakendajad, teenuse korraldajad, teenuse osutajad, teenuse saajad, partnerid, spetsialistid, koolitajad, rahastajad, üliõpilased jne.

Konverentsi raames toimub ka EQUASS Assurance kvaliteedimärgi saanud asutuste sertifitseerimistseremoonia.

 

 

Päevakava:

10:00   Avasõnad (Mari Rull, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor)

10:05  Ülevaade 4 aasta tegevustest kvaliteedi edendamisel

           (EQUASS Eesti juht Keiu Talve)

10:20    Kvaliteedi edendamisest teistes sektorites Eestis

            (Eesti Kvaliteediühingu esinaine  Tiia Tammaru)

10:40  Sotsiaalkindlustusameti kogemus teenuste disainimisel (Sotsiaalkindlustusameti teenuste juht Merlin Kreis)

11:00   EQUASSi rakendamisest- asutuste ja klientide kogemused (film)

11:15  Kuidas liigutada tootemipuud (Õppetunnid kultuurantropoloogiast ja käitumispsühholoogiast organisatsioonikultuuri muutmisel) Kvaliteedikultuuri muutmine ning personali kaasamine kestva arengu tagamisel  (EQUASS ekspert Guus van Beek)

12:00  LÕUNA

12:40   Pealelõunane värskendus!

12:50  Kvaliteedisüsteemi rakendamise mõju analüüs asutuste enesehinnangu põhjal (EQUASS Eesti juht Keiu Talve)

13:10  Ülevaade sotsiaalteenuste kvaliteedi analüüsist ja ettepanekutest valdkonna arendamiseks  (Astangu KRK ekspert- analüütik Triin Vana)

13:50  Tulevikuvaated teenuste kvaliteedi tagamisel (Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna nõunik Karin Kiis)

14:15  Sotsiaalministri sõnavõtt, Guus van Beeki sõnavõtt EQUASS Auhinna Komitee nimel ja sertifikaatide kätteandmine

            14:45  Konverentsi lõpusõnad ja tordisöömine 

 

Konverentsil on sünkroontõlge inglise keelest ja inglise keelde.

 

Palun registreeruge konverentsile läbi registreerimisvormi hiljemalt 4.detsembriks 2013

 

Konverents toimub Sotsiaalministeeriumi programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2012-2013“ ja Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ projekti „Sotsiaalministeeriumi haldusala hoolekandeteenuste kvaliteedi tugevdamine ja kvaliteedijuhtimise süsteemi arendamine“ tegevuste raames.Tagasi