Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskuse tegevused liiguvad Astangult Sotsiaalkindlustusametisse

19.01.2017

Sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud tegevused liiguvad Astangult sotsiaalkindlustusametisse

Alates 1. veebruarist hakkab kõiki sotsiaalteenuste kvaliteedi tagamisega seotud teemasid koordineerima ja arendama sotsiaalkindlustusamet. Seni Astangul tegutsenud Sotsiaalteenuste kvaliteedi keskus lõpetab eraldiseisva üksusena töö Astangul ning meie: Keiu Talve ja Maarika Aro siirdume tööle sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonda.

Nende asutuste jaoks, kes rakendavad EQUASS sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimissüsteemi, jätkub kõik plaanipäraselt – toimuvad nii konsultatsioonid, kui auditid. Uued süsteemi rakendada soovijad ja taastaotlejad saavad pöörduda info saamiseks sotsiaalkindlustusameti poole.

Sotsiaalteenuste kvaliteedi teemade kontaktisik sotsiaalkindlustusametis alates 1. veebruarist on kvaliteediüksuse juht Katre Koit 620 8342, Katre.Koit|ä|sotsiaalkindlustusamet.ee

Täname Astangu poolt kõiki seniseid kvaliteediteemade koostööpartnereid!

 


 Tagasi