EQUASS lõpukonverents võttis fookusesse sotsiaalteenuste kvaliteedi

16.12.2011

 Sotsiaalminister Hanno Pevkur tunnustas Tallinnas täna aset leidnud sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi EQUASS projekti lõpukonverentsil rehabilitatsiooniteenuse osutajaid, kes pooleteise aasta jooksul on näinud väga palju vaeva oma asutuse töö ümberkorraldamiseks, et vastata sotsiaalteenuste kvaliteedi põhimõtetele ja omandada EQUASS sertifikaat.
Kvaliteedisertifikaadi omamine tähendab, et sotsiaalteenust osutav asutus on pühendunud oma klientide õiguste kaitsmisele ja toetamisele, asutuse tegevuse aluseks on eetikakoodeks, mis kaitseb teenuse saajate ja nende pereliikmete väärikust, peab oluliseks oma personali arendamist ning teeb koostööd erinevate partneritega sh teenuse saajaid esindavate organisatsioonidega. Lisaks kaasab teenuse saajat aktiivselt teenuse osutamisse, kohandab oma teenust konkreetse inimese vajadustega, on orienteeritud tulemuse saavutamisele ja arendab pidevalt ennast.

 EQUASS tegevjuht Guus van Beek 

Minister Hanno Pevkur rõhutas sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete laienemise vajalikkust kõikidele sotsiaalhoolekandeteenustele. „Kui asutus järgib kvaliteedipõhimõtteid, siis võime kindlad olla, et tema poolt osutatav teenus on parim inimesele ja tulemuslik ühiskonna jaoks,“ lausus minister Pevkur. „Kvaliteet on protsess, millega tuleb pidevalt tegelda. Muutuvad inimeste vajadused ja ootused, aga ka näiteks infotehnoloogilised võimalused. Viie aasta pärast räägime ilmselt juba täiesti uuest kvaliteedi tasemest ja on hea meel, et ka sotsiaalteenustel tegeletakse kvaliteedi arendamisega aktiivselt,“ lisas ta.

 Konverentsil esinenud EQUASS-i pikaajaline ekspert Michael Crowley (Iirimaa) rõhutas, et kvaliteedi parandamine ei tähenda lisaressursi vajadust vaid eeldab suhtumise ja hoiakute muutust ning tänase töökorralduse põhjalikku läbimõtlemist. EQUASSi ekspert Jan Spooren (Belgia) rõhutas, et majanduslikult keerulistes oludes on kõikide riikide jaoks väljakutse, kuidas kasutada tänast ressurssi efektiivsemalt ja kuidas võimaldada sotsiaalteenust osutada just neil asutustel, mis suudavad piiratud vahenditega pakkuda maksimaalselt head tulemust.

 Sotsiaalministeerium planeerib edaspidi hakata kõikidelt riiklikult rahastatavate hoolekandeteenuste osutajatelt eeltingimusena nõudma kvaliteedijuhtimise süsteemi olemasolu. Konkreetne kvaliteedijuhtimise süsteem peab tagama sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete rakendamise.

 EQUASS Assurance kvaliteedimärk omistati sel sügisel kuuele Eesti sotsiaalvaldkonna asutusele: Tallinna Vaimse Tervise Keskusele, SA Jõhvi Haigla rehabilitatsiooniteenusele, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskusele, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele, AS Hoolekandeteenused Imastu koolkodule ning Kristiine Sotsiaalkeskusele. Kvaliteedisüsteemi rakendati Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestvedamisel Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010 - 2013" alapunkt 3.4.5 "Kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine" raames. Sama kvaliteedimärgi said käesoleval aastal 302 asutust 8 Euroopa riigist.

  Tunnustust võtab vastu Mare Naaber, AS Hoolekandeteenused teenuste spetsialist.

EQUASS Assurance on Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk, mille töötas välja Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm (European Platform for Rehabilitation) koostöös erinevate huvigruppidega. Sertifikaat kehtib kaks aastat. EQUASS Assurance on sertifitseerimissüsteem, mis tagab teenuste kvaliteedi ja kvaliteedikontrolli. Hetkel on EQUASS ainus hinnatud sotsiaalvaldkonna eripärasid ja paindlikkust arvestav kvaliteedi hindamise metoodika sotsiaalasutustele. Metoodika on kasutusel mitmes Euroopa riigis, nt Portugalis, Norras, Iirimaal, Saksamaal, Sloveenias, Hollandis ja Leedus. EQUASS Assurance on baastaseme sertifikaat. Kvaliteedi kõrgeima taseme sertifikaat on EQUASS Excellence. Lisaks antakse igal aastal välja auhind EQUASS Award.

 

Tiina Ansip

Sotsiaalministeerium

Meediasuhete nõunik

tiina.ansip|ä|sm.ee

6269304, 53030446
 Tagasi