UUS! Kutse EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama! TÄHTAJA PIKENDAMINE

07.01.2016

Lugupeetud sotsiaalteenuste osutajad, sotsiaalteenuste korraldajad,

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses tegutsev Sotsiaalteenuste Kvaliteedi Keskus alustas EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendamise uut hooaega.

2016 aastal valime Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi rakendama 15 erinevat sotsiaalteenuse osutajat üle Eesti.

Taotluste esitamise tähtaega on 8.veeburar 2016.

Innustame kõiki sotsiaalteenuseid pakkuvaid organisatsioone, kes ei ole varem EQUASS kvaliteedisüsteemi rakendanud, oma taotlusi esitama, kuna see on hea võimalus süsteemselt hinnata ja analüüsida organisatsiooni juhtimist ja teenuse osutamise protsessi. Kvaliteedijuhtimissüsteemi rakendamine aitab leida oma teenustes parendamist vajavad valdkonnad ning väliste nõustamiste, koolituste ning asutustevahelise kogemuste vahetamise kaudu arendada organisatsiooni ja teenuste kvaliteeti.

EQUASS kvaliteedisüsteemi tutvustus, rakendamise protsessi kirjeldus ning taotlustingimused on kirjas lisas olevas taotluskutses.

Taotlusi ootame e-postile maarika dot aro at astangu dot ee või paberkandjal Astangu KRK (aadress: Astangu 27, Tallinn 13519) 8.veebruariks 2016.

Taotlusi hindame veebruari alguses, misjärel anname valitutele koheselt ka vastused, sest sissejuhatav koolitus toimub juba 22.veebruaril 2016 Tallinnas.

Taotluskutse asub SIIN.

Palun edastage kutset võimalikele teistele huvilistele!


 Tagasi