Vabatahtlik Kvaliteediraamistik eesti keeles olemas

12.02.2013

 

Euroopa Liidu Nõukogu ja Sotsiaalkaitsekomitee Euroopa Vabatahtlik Sotsiaalteenuste Kvaliteediraamistik on tõlgitud eesti keelde ja kõigile kättesaadav siin.

Antud raamistik annab EL liikmesriikidele võimaluse järgida Euroopa Liidu poolt kehtestatud nõudeid teenuste osutamisel. Dokument on vabatahtlik ja on abiks neile, kes seda soovivad rakendada, kuid ei kohusta millekski.

Dokument käsitleb sotsiaalteenuste mõistet, osutamise eesmärke ning põhimõtteid, sh kvaliteedi põhimõtteid, mis on seotud sotsiaalteenuste osutamisega (sh kättesaadavus, juurdepääsetavus, taskukohasus, isikukesksus, kõikehõlmavus, järjepidevus ja tulemustele suunatus).

Samuti on välja toodud kvaliteedipõhimõtted  ning kriteeriumid sellest aspektist, mis on seotud teenuse osutaja ja teenuse saaja omavaheliste suhetega (sh kasutaja õiguste austamine, osalemine ja mõjuvõimu suurendamine, partnerlus, hea juhtimistava, töökeskkond ja investeerimine personali).

Viimase peatükina käsitletakse dokumendis metoodilisi elemente kvaliteedi hindamise vahendite väljatöötamisel.

EQUASSi kvaliteedisüsteemi ja Kvaliteediraamistiku vahelise analüüsi kohta leiate materjali siit (inglise keeles).

 Tagasi